DLPA

Schrijf u hier in op onze nieuwsbrief

Schrijf u hier in

2019

Nieuwsbrief-mobiliteitsbudget

Het nieuwe mobiliteitsbudget: een alternatieve aanpak voor de bedrijfswagens

14/03/2019 - Op 28 februari 2019 werd de wet betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget goedgekeurd, die meteen op 1 maart in werking trad. Middels voormel...

LEES MEER
3b18cb51eb8372b337d8c0744a5df8fd

Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is er!

01/03/2019 - Na maanden van spanning en uitstel is op 28 februari 2019 het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd. Het WVV treedt op 1...

LEES MEER
Nieuwsbrief-bedrijfsgeheimen

Bescherm uw bedrijfsgeheimen

01/02/2019 - Namaak berooft ondernemingen van de vruchten van hun investeringen op het vlak van onderzoek en ontwikkeling, innovatie en marketing. Daarom gaan veel...

LEES MEER

2018

Europees Bewarend Bankbeslag Pkpars

Het Europees bewarend bankbeslag: een doeltreffend actiemiddel voor de schuldeiser in het kader van de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen

02/10/2018 - Op 18 januari 2017 is in alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, de Europese Verordening 655/...

LEES MEER
Funding Loss 2 Pkpaw9

Funding loss: terreinverlies voor de banken

06/09/2018 - Het arrest van het Hof van Cassatie van 24 november 2016 – de banken verliezen een eerste ontsnappingsroute Meer dan een jaar geleden sprak het Hof ...

LEES MEER
Nieuwe Opzegtermijnen Pkpasj

Sinds 1 mei 2018: aangepaste opzegtermijnen bij ontslag tijdens de eerste zes maanden

31/05/2018 - Het Eenheidsstatuut voerde vanaf 1 januari 2014 voor alle werknemers (zowel arbeiders als bedienden) vaste opzeggingstermijnen in die in acht genomen ...

LEES MEER
Tienjarige Aansprakelijkheid Pkpat1

Vanaf 1 juli 2018 verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers woningbouw

30/04/2018 - Tot nog toe had enkel de architect de wettelijke verplichting om zijn beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Een dergelijke verzekeringsplicht gold n...

LEES MEER
Prijsbepaling Aandelen Pkpatd

Prijsbepaling van aandelen in de geschillenregeling

30/03/2018 - Ernstige geschillen tussen aandeelhouders belemmeren de goede werking van de onderneming. Het vennootschapsrecht biedt diverse mogelijkheden om hieraa...

LEES MEER
Bemiddeling Familiebedrijf Pkpatx

Conflicten in een familiebedrijf ? Goede afspraken maken goede familiebanden

01/03/2018 - We kunnen er niet omheen: ook in familiale ondernemingen kunnen conflicten vroeg of laat de kop opsteken. Vaak veroorzaakt een ogenschijnlijk banale...

LEES MEER
Nieuwe Pandwet Pkpau6

De nieuwe Pandwet en het Nationaal Pandregister

31/01/2018 - De wet van 13 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft (de “nieuwe Pandwet”) hertekent...

LEES MEER

2017

Ubo Register Pkpaue

Het UBO-register: waarheen met de anonimiteit van de aandeelhouder ?

01/12/2017 - Op 16 oktober 2017 is de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van he...

LEES MEER
Hervorming Insolventierecht Pkpaur

Hervorming van het insolventierecht

15/11/2017 - De wet van 11 augustus 2017 heeft een grondige modernisering van het insolventierecht voor ogen. Deze wet treedt in werking op 1 mei 2018. en zal, bij...

LEES MEER
Gerechtelijke Ontbinding Pkpavg

Nieuwe wetgeving inzake gerechtelijke ontbinding van vennootschappen

09/10/2017 - Sinds 12 juni 2017 is er een nieuwe wet in werking die de procedure van gerechtelijke ontbinding van vennootschappen op diverse punten wijzigt. Hierna...

LEES MEER
Gdpr Pkpavo

Is uw onderneming %u201CGDPR%u201D-proof ?

11/09/2017 - Privacy wordt in de huidige technologische maatschappij hoog in het vaandel gedragen. Op 14 april 2016 heeft het Europees Parlement de General Data Pr...

LEES MEER
Funding Loss 1 Pkpaw3

Vervroegde terugbetaling van investeringskredieten: naar een gematigde funding loss

12/04/2017 - In een recent arrest heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de beperking van de funding loss kost die banken aanrekenen bij de vervroegde t...

LEES MEER
Werkbaar En Wendbaar Werk Pkpawk

De Wet Werkbaar en Wendbaar Werk: nieuwe wettelijke mogelijkheden voor een flexibele(r) arbeidsduurregeling

05/04/2017 - Op 15 maart 2017 werd in het Belgisch Staatsblad de zgn. Wet Werkbaar en Wendbaar Werk gepubliceerd. Deze wet kwam er op initiatief van Minister van A...

LEES MEER
Alarmbelprocedure Pkpawx

De alarmbelprocedure: bij bestuurders moet het belletje altijd rinkelen

16/01/2017 - Het bestuur van een vennootschap moet steeds oog hebben voor de resultaten van de onderneming. Het is de taak van een zorgvuldig bestuursorgaan om de ...

LEES MEER

2016

Strijd Wanbetaling Pkpaxf

Een nieuwe procedure in de strijd tegen wanbetaling

29/11/2016 - Wanbetalers. Elke ondernemer wordt er wel eens met geconfronteerd. De betalingsachterstand die daardoor ontstaat tast mogelijks de cashflow van uw ond...

LEES MEER
Loonbonus Pkpaxo

Uw werknemers fiscaal gunstig belonen: heeft u al aan een loonbonus gedacht ?

20/10/2016 - PRINCIPESWie als werkgever zijn werknemers financieel wil belonen als ze (gezamenlijk) bepaalde doelstellingen halen, wordt geconfronteerd met de va...

LEES MEER
Due Diligence Pkpaxz

Due diligence bij aandelenoverdracht

08/07/2016 - Bij aandelentransacties is het gebruikelijk om voorafgaand een due diligence of zorgvuldigheidsonderzoek te voeren, waarbij men peilt naar de rechten,...

LEES MEER
Niet Concurrentiebeding Pkpayn

Matiging van een ongeldig niet-concurrentiebeding voortaan mogelijk

17/05/2016 - BELANG VAN EEN GELDIG CONCURRENTIEVERBODIn een eerdere nieuwsbrief hebben wij u bericht over het belang van een concurrentieverbod, bijvoorbeeld in ...

LEES MEER
Bewijsmiddelen Pkpaz8

Communicatie en uitwisseling van informatie (telefoon, e-mails, sms-berichten, %u2026) op de juridische trapeze van de bewijsmiddelen. Opletten geblazen.

18/03/2016 - VOORAFDagelijks worden we geconfronteerd met de modernste technologieën. Communicatie en het uitwisselen van informatie gebeuren vandaag de dag meer...

LEES MEER
Outplacement Pkpazx

Outplacement %u2013 Nieuw sedert 1 januari 2016: de automatische aftrek van 4 weken loon op de verschuldigde opzeggingsvergoeding

25/02/2016 - OUTPLACEMENT: 2 SOORTEN OUTPLACEMENTREGELINGENIn het kader van de nieuwe regelgeving inzake het eenheidsstatuut werd de outplacementverplichting (va...

LEES MEER

2015

Potpourri Pkpb07

De Potpourri-wetten van Minister van Justitie Koen Geens: Komt er kleur in het soms grijze justitielandschap ?

01/12/2015 - De wet “houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie” die op 22 oktober 2015 gepubliceerd werd in ...

LEES MEER