DLPA

Terug

Expertise:

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

Gisteren 22 juni 2020 is in het Belgisch Staatsblad de wet van 15 juni 2020 gepubliceerd die bepaalt dat de opzeggingstermijn die door een werkgever werd betekend, geschorst wordt door periodes van ‘tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst door overmacht ingevolge Covid-19’ (‘Corona-werkloosheid’).

De wetgeving voorzag reeds lange tijd in meerdere schorsingsgronden voor werknemers wier arbeidsovereenkomst door de werkgever beëindigd werd met inachtneming van een opzeggingstermijn (verlof, arbeidsongeschiktheid, inhaalrust, economische werkloosheid, …). De nieuwe wet voegt daar nu ‘Corona-werkloosheid’ aan toe.

De wetgever heeft zo het achterpoortje willen sluiten waarbij werkgevers hun personeel ontslaan met een opzeggingstermijn en de betrokken werknemers vervolgens op tijdelijke Corona-werkloosheid zetten, terwijl de opzeggingstermijn toch verder liep. Critici waren de mening toegedaan dat deze werkgevers zo ten onrechte (een gedeelte van) de ontslagkost op de overheid afwentelden.

Sinds de publicatie van de wet kan dit niet meer: voor werknemers die ontslagen werden middels een opzeggingstermijn die nog loopt, zal deze opzeggingstermijn niet (verder) lopen tijdens de periodes van Corona-werkloosheid. Dit geldt evenwel pas vanaf de publicatie van de wet op 22 juni 2020: de wet heeft immers ingevolge het advies van de Raad van State geen terugwerkende kracht.

De nieuwe regelgeving kan daarom als volgt worden samengevat.

  • Wanneer de werkgever overgaat tot ontslag met een opzeggingstermijn die ten vroegste vanaf 22 juni 2020 begint te lopen, wordt de opzeggingstermijn geschorst door de periodes van ‘Corona-werkloosheid’; zolang er ‘Corona-werkloosheid is, loopt de opzeggingstermijn niet (verder);
  • Wanneer de werkgever reeds overging tot ontslag met een opzeggingstermijn die gestart is op of na 1 maart 2020, dan hebben enkel de periodes van ‘Corona-werkloosheid’ tussen 1 maart en 22 juni 2020 geen schorsende werking, vanaf 22 juni 2020 is er wel sprake van schorsing en loopt de opzeggingstermijn niet (meer) verder. Opzeggingstermijnen die op 22 juni 2020 afgelopen waren kunnen uiteraard niet meer (opnieuw) geschorst worden.
  • Opzeggingstermijnen die al gestart waren voor 1 maart 2020 worden in afwijking van de algemene regel niet geschorst, ongeacht of die op 22 juni 2020 nog lopend is of niet.

Duidelijkheidshalve: wanneer een werknemer zelf ontslag genomen heeft, dan is er geen schorsing (zoals dat ook het geval is i.g.v. arbeidsongeschiktheid, e.d.m.) en loopt de opzeggingstermijn wel steeds gewoon door tijdens de duur van de schorsing wegens Corona-werkloosheid.

Uiteraard kunt u steeds contact met ons opnemen voor specifiekere vragen of verder advies.

DELEN:

Schrijf u hier in op onze nieuwsbrief

Recent nieuws

Nieuwsbrief B2 B webinar

Nieuwe onrechtmatige bedingen in contracten tussen ondernemingen vanaf 1 december 2020 - webinar 29 oktober 2020

29/09/2020 - Op 1 december 2020 treedt een opvallende nieuwe reglementering in werking m.b.t. onrechtmatige bedingen in contracten tussen ondernemingen (B2B). Hier...

LEES MEER
Vervanging aannemer

Hof van Cassatie versoepelt principes inzake de buitengerechtelijke vervanging van de aannemer

03/09/2020 - Het Hof van Cassatie versoepelde recent de principes inzake de buitengerechtelijke vervanging van de aannemer. Dit betreft de situatie waarbij een bou...

LEES MEER

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wijzig je hier je cookie voorkeur.

PrivacyverklaringDeze site maakt gebruikt van cookies zoals beschreven staat in onze privacyverklaring. Hier kan je de cookies wijzigen of alle cookies aanvaarden door op OK te klikken