DLPA

Trees Vuylsteke studeerde in 1986 af aan de faculteit rechten van de KU Leuven en is sinds 1999 vennoot van DLPA. Zij is sinds jaren plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Naast haar specialisatie in het vennootschapsrecht, waarbij zij aandeelhouders en bestuurders begeleidt bij alle stappen van het vennootschapsleven, heeft Trees een ruime expertise in de begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden. Daarenboven richt zij zich op de materie van de intellectuele eigendomsrechten, waaronder merken-, modellen-, octrooi- en auteursrechten.

Trees heeft binnen deze materies jarenlange ervaring, geeft regelmatig lezingen en kan u op maat bijstaan op het vlak van adviesverlening, bemiddeling en procesvoering.

Trees is eveneens erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en is aangesloten bij “Uw bemiddelaars“, een vereniging van erkende onafhankelijke bemiddelaars.

Daarnaast is Trees ook lid van AIPPI (‘Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle’) en BNVBIE (‘Belgische Nationale Vereniging voor de Bescherming van de Industriële Eigendom’).

Talen: NL - FR - EN - ES

terug naar het team

EXPERTISE

  • Vennootschapsrecht, fusies en overnames

  • Intellectuele eigendom en marktpraktijken

  • Herstructurering en insolventie, invorderingen

  • Arbitrage en bemiddeling

neem contact op